Girişimcilere Tavsiyeler

Başarılı girişimcilerin ortak özelliklerinin; hayal kurmaları ve gerçekleştirmek için çok çalışmaları olduğu yaygın ve kabul görmüş bir yaklaşımdır.

Ben de katılıyorum. Kesinlikle buzdağının görünen kısmında bunlar var. Gelin birlikte aşağılara doğru inelim ve bir check-list oluşturalım kendimize.

Sınırsız: Evet hayal kurun ama varsayımlarasınırlara bağlı kalmasın. Özgürce hayal kurun. Ulaşması ne kadar zor gözüküyorsa o kadar güzel. Nasıl olsa hayalinizi gerçeğe yaklaştırırken bazı noktalarda ayağının yere basmasını sağlamak durumunda kalacağız. Daha baştan çekingen yaklaşmayın.

Tutku: Hayalini kurduğunuz gelecek için ürettiğiniz fikre tutku ile bağlı olmanız çok önemli. Her koşulda peşinde gidecek enerji ve motivasyonu taşıyor olmalısınız. Ama körü körüne değil. Fikrinizle ilgili gelen her geri bildirime açık olmalı ve araştırmaya devam etmelisiniz.

Farkındalık: Fikrinizin gerçekte pazarda var olan ya da üzerinde çalışılan iş modellerinden nerelerde farklılaştığını analiz etmelisiniz. Kesinlikle var olan, kolay kopyalanabilir işlere yönelmemelisiniz.

Esinlenme: Fikrinizle bağlantılı çözümleri analiz ederken esinlenmeniz çok önemli. Neyi doğru yapmışlar, neler daha iyi yapılabilir? Böylelikle fark yaratacak unsurlara bir adım daha yaklaşacaksınız.

Müşteri: Fikrinizle beraber doğrudan, eşzamanlı düşünmeniz gereken unsur; müşteri. Kimler kullanacak sizin geliştireceğiniz çözümü ve neden kullansınlar? Çözüm için doğru zaman şimdi mi? Ölçek nedir? Ne kadar büyük, ne kadar küçük?

Takım: Gelelim literatürde en fazla üzerinde durulan konulardan birisine. Fikrinizi projelendirip hayata geçirecek takım kimlerden oluşuyor? Yetkinlik seti doğru birleştirilmiş mi? Herkes projesine şimdiden tutku duyuyor mu? Takımda yer alan herkesin birbiriyle uyumlu mu, birlikte çalışma kültürü geliştirmişler mi? Takımı destekleyecek ekosistem ile ilişki geliştirmeye başlanmış mı?

Fikir Doğrulama: Fikri projelendirmeye geçmeden önce muhakkak uğramanız gereken kapı. Potansiyel gördüğünüz müşterilere, kullanıcılara baştan sormalısınız. Geliştireceğiniz çözümü kullanırlar mı? Ne sıklıkla ve neden kullanırlar? Ya da ne özelliği olursa kullanmaya başlarlar ve sürdürürler? Bunun için ne kadar bir ödeme yapmaya razı olurlar?

PoC, Prototip, Demo Aşaması: Sormanın bir adım ötesine geçelim. Deneyimleme, test etme aşaması. Fikrimizin nasıl çözüm ürettiğini ispatlayan ve görünür hale getiren an basit parça olarak; prototip ve demoyu geliştirmemiz gerekiyor.  Gördüklerinde, dokunduklarında, kullandıklarında bakış açıları da gelişecek. Mümkün olduğunca geniş bir kesime ulaşarak, geri bildirimlerini, tasarımı da zenginleştirecek şekilde alalım ve yeni bir versiyona geçelim.

Kazanan İş Modeli: Fikrin doğuracağı ürün, servis, altyapıdan daha önemlisi, nasıl bir iş modeli kurulacak olmasıdır. İş Modeli, bir şirketin “değeri” nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan mantık modelidir. Bu işten nasıl para kazanabileceksiniz? Diğer bir deyişle gelir modeli nedir? Gelin, girişimci odaklı iş modeli geliştirme metodolijisi, ‘Yalin model Kanvas (Lean Model Canvas) ile kazanan iş modeline gitmek için, daha önceki aşamlarda da çalıştığımız konularda hangi soruları cevaplamanız gerektiğine bakalım:

  1. İhtiyaç ya da Problem nedir?
  2. Rakibiniz olmadığını sanmayın. Bu İhtiyaç ya da Problemin çözümünde var olan alternatif servis-ürünler nelerdir? Muhakkak araştırın.
  3. Hedef kitleniz?  Orta vadeli bakarak, fazlara bölünmüş şekilde tanımlayın.
  4. Benzersiz değer teklifiniz (Unique Value Proposition) nedir? Farkı nerelerde yaratıyorsunuz?
  5. Mantıklı ve uygulanabilir çözüm öneriniz nedir? Hangi fonksiyonlar İhtiyaç ya da Problem ile eşleşmektedir? Bu çözüm teknik olarak yapılabilir durumda mıdır?
  6. Kanallar? Satış için hangi reklam, tanıtım, pazarlama, tanıtım kanallarını kullanacaksınız? Bu konuda da orta vadeli ve faz faz yaklaşmakta fayda var. Her bir aşamada farkli modellerin denemesi gerekecektir.
  7. Maliyet ve Geliri rakamsal olarak hesapladınız mı? Ilk fazlarda kullanıcı ve gelir öngörüleriniz nelerdir? Hedef kitle büyüdükçe, gelirde nasıl bir artış beklenmektedir? Peki bu çözümün geliştirme yatırımı ve işletme maliyetleri nelerdir? Nasıl bir geri ödeme süresi ve sürüdürlebilir kazanç modeli oluşmaktadır?
  8.  Kilit Metrikler nelerdir? İş modelinizin aşama aşama başarısını ölçeceğiniz performans kriterleri nelerdir? Kullanıcı sayısı, bağlılık oranı, vazgeçme oranı, gelir, beğeni, büyüme yüzdesi, marka değeri gibi şirketin farklı evrelerinde başarısını ölçeçek metriklerin izlenmesi, raporlanması ve sonuçlara aksiyon alınması gerekecektir.
  9. Sürdürülebilir Rekabet Avantajınız nedir? Hedef pazarlarda ve hedef müşteri segmentinde tercih edilir olmaya nasıl devam edeceksiniz? Sizi rakiplerinizden farklılaştıracak unsurlar neler olacak? Ölçekle mi, çözüm özellikleriyle mi, markaya güven ya da hangi güçlü yanlarınızla rekabetçi kalmayı başaracaksınız?

İş planı: Kazanan iş modelinin hayata geçirilmesi için çok kapsamlı bir iş planının hazırlanması ve başarılı bir program yönetimi ile her bir aşamanın, planlanan kaynaklar kullanılarak tamamlanması gerekmektedir. Muhakkak yol boyunca zorluklar, sorunlar, koşul değişiklikleri ortaya çıkacaktır. Buna göre iş planlarının stratejik yaklaşımla gözden geçirilerek düzenlenmesi ve aynı kararlılıkla projenin hayata geçirilmesi kritiktir.

Kaynak: Girişimcilerin çoğu, darboğaza düşme potansiyeli gördükleri alanı, sürdürülebilir finansal kaynağa erişim olarak işaret etmektedirler. Bazı durumlarda müşteri probleminden yola çıkarak ve müşteri desteği alarak geliştirilen çözümler, daha kısıtlı bir alanı kapsamakta, hayallerin sadece bir bölümü hayata geçirilebilmektedir. Bu durumlarda hayallerden vaz geçmeden, ilk fazı ekonomik değere dönüştürerek sonraki fazlar için kaynak yaratma modeli uygulanabilir. Bunun yanı sıra Ulusal ve Uluslararası birçok Program, Yatırımcı, Fon ve Destek Kuruluşları doğru iş fikirleri, start-up’lar, scale-up’lar ile bir araya gelmek ve birlikte büyümek için model geliştirmeye çalışmaktadırlar. Tüm bu ekosistemi iyi analiz edip, kazanan iş modeline en uygun ve en verimli kaynağa ulaşmanın yöntemi geliştirilmelidir. Bunun için sosyal girişimci olmak çok önemli. Kurulan geniş networklerde akıllı iletişim modelleri geliştirerek en doğru finansal destek kaynaklarına ulaşılması mümkündür.

Mentörler:  Zincirin en önemli halkalarından birisi, girişimcinin mentörlük desteği alabildiği bir sistemin parçası olmasıdır. Mentörlerin en önemli özellikleri, daha önce fikir üretme ve hayata geçirme süreçlerinin içerisinde önemli bilgi ve deneyim kazanmış olmalarıdır. Özellikle fark ve değer yaratan, böylelikle kazanan iş modeli geliştirmenin ana unsurlarını uygulama aşamasında, girişimciye yol gösterecek olgunluk seviyesi ile, girişimin başarısında çok önemli rol oynamaktadırlar. Mentörün, Girişimcinin geçtiği aşamalardan daha önce geçmiş, zorlukları yaşamış ve sorunları çözmüş olması, yönlendirirken girişimciyecesaret ve farklı bakış açıları kazandırmaktadır.

Peki sonra (What’s next)

Hayal kurdunuz, fikir ürettiniz, projelendirdiniz, yola çıktınız, prototip ürettiniz, deneyimlendi, yeni versiyon üredi, kazanan is modeline dönüştü, iş planı yaptınız, gerekli kaynakları buldunuz, her bir aşamada müşteriye gidiyorsunuz, iyi bir program/proje yönetimi ile hayata geçirip ekonomik değer yaratmaya doğru hızla gidiyorsunuz. Peki sonrası? Sonrasını düşündünüz mü? Seneye bu zamanlar ve bir sonraki sene bu zamanlar yeni ne yapıyor olacaksınız? Çözümün yeni versiyonları mı var? Hayallerinizin ne kadarı hayata geçiyor? Yoksa yeni hayaller mi geliyor? Global olarak bilinen bir markaya doğru gitmek için bir plan yaptınız mı? Sadece kısıtlı bir Pazar, lokal yaklaşımla ölçek yaratamayacağınızın farkındasınız değil mi? Kendi pazarınızda Global rekabetle baş etmenin tek koşulu, Global pazarları iyi analiz etmiş ve açılmak için plan yapmış olmak. Hedef kitleyi belirlerken ve kazanan iş modelini kurarken orta vadeli bakarak hayalinizi fazlandırdınız mı? O zaman 5 yıl sonra da ne yapacağınızı biliyorsunuz demektir. Ve başarı kaçınılmaz.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar